Bokslutskommuniké 2016

Enea publicerar bokslutkommunikén för 2016, torsdagen den 9 februari 2017, kl 07:20.

Samma dag kl. 08:30 kommer Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea att presentera resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2016. 

- Länk till webinar 

- Nr. till telefonkonferens:
SE: +46856642663
UK: +442030089803


Finansiella nyheter

Eneas aktiekurs

23 jan 2017 13:03

Login

Please login by providing you information below.New user