Bokslutskommuniké 2016

Enea publicerade bokslutkommunikén för 2016, torsdagen den 9 februari 2017, kl 07:20.

Samma dag höll Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea ett webinar där han presenterade resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2016. 

- Läs rapporten

- Länk till webinar 

Finansiella nyheter

Eneas aktiekurs

21 feb 2017 17:21

Login

Please login by providing you information below.New user