Bolagsstyrningsrapport

Enea AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Bolagsstyrning inom Enea-koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nasdaq OMX, Aktiemarknadsnämnden med flera. Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning.

 

 

För äldre rapporter, se våra årsredovisningar.

Eneas aktiekurs

5 feb 2016 17:29

Kontakt

Investor relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck 
VD och Koncernchef  
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Sarhed
Investor Relations
Phone: +46 70 971 40 05
E-post: sofie.sarhed@enea.com

Senaste finansiella pressmeddelandena

Prenumerera på nyheter och rapporter från Enea

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Senaste finansiella rapporterna

Login

Please login by providing you information below.New user