Vision

Vår mjukvara och vår expertis hjälper dig att utveckla fantastiska lösningar för det uppkopplade samhället.

Eneas teknik

Du har troligtvis använt Eneas teknik idag utan att veta om det. Varje dag förlitarsig mer än tre miljarder människor på Eneas mjukvaror, för att koppla upp ett telefonsamtal alternativt koppla upp sig mot Internet.

Eneas erbjudande

  • Programvaror för inbyggdaapplikationer i allmänhet ochkommunikationslösningar isynnerhet.
  • Underhåll, support och tjänster.
  • Utbildning
  • Tjänster

Eneas aktiekurs

21 feb 2017 17:21

Omsättning

Rörelseresultat/marginal

Enea i siffror

Enea hade under 2015 en omsättning på 481,5 MSEK och en rörelsemarginal på 22,9 procent. Omsättningstillväxten låg på 12procent och resultat per aktie uppgick till 5,49 SEK.

Senaste pressmeddelandena

Login

Please login by providing you information below.New user