Världsledande inom telekom

Världens ledande telekombolag vänder sig till Enea när de bygger infrastruktur för global kommunikation. Företag inom närliggande segment såsom medicinteknik, flygindustrin och bilindustrin finns även med på kundlistan.

Enea är världens tredje största aktör inom realtidsoperativsystem

Eneas operativsystem återfinns inom så många basstationer och mobiltelefoner att fem miljarder samtal om dagen är beroende av Eneas teknik. Det gör Enea till världens tredje största aktör på marknaden som helhet.

Bridged Services

Eneas Bridged Services-koncept erbjuder bred kompetens inom många områden, till exempel telekom och medicinteknik.

Eneas erbjudande

  • Programvaror för inbyggdaapplikationer i allmänhet ochkommunikationslösningar isynnerhet.
  • Underhåll, support och tjänster.
  • Utbildning
  • Tjänster

Eneas aktiekurs

21 feb 2017 17:21

Omsättning

Rörelseresultat/marginal

Enea i siffror

Enea hade under 2015 en omsättning på 481,5 MSEK och en rörelsemarginal på 22,9 procent. Omsättningstillväxten låg på 12procent och resultat per aktie uppgick till 5,49 SEK.

Senaste pressmeddelandena

Login

Please login by providing you information below.New user