Aktieägare

 

30 Juni 2016

De tio största aktieägarna, ägargrupperat

Ägare

Antal aktier

% av röster och kapital

Six SIS AG

4 207 811

25,9
Avanza Pension 2 421 307 14,9
DnB Nor 1 165 170 7,2
Per Lindberg 921 185 5,7
Banque Carnegie Luxembourg 497 535 3,1
Swedbank Robur Fonder 450 000 2,8
Caceis Bank Luxembourg 216 203 1,3
Origo Quest 208 465 1,3
Försäkrings AB Skandia 201 009 1,2
Holmen Spesialfond 170 000 1,0
Totalt, tio största ägarna 10 458 685 64,4
     
Eneas eget innehav 345 978 2,1
Totalt 16 240 231
100,0

Fördelning i storleksklasser

Innehav

Antal aktieägare

% av antal ägare

1-500 6 450 83,7
501-1000 573 7,4
1001-5000

543

6,9
5001-10000 63 0,8
10001-15000 23 0,3
15001-20000 14 0,2
20001-

49

0,6
Totalt 7 706
100,0

Juridiska/Fysiska personer

 

% av innehav och röster

Utländska ägare 43,1
Svenska ägare 56,9
- varav juridiska personer 30,4
- varav fysiska personer 26,5
Totalt 100,0

Ägande per område

Område

% av innehav och röster

Sverige 56,9
Schweiz 26,0
Norge 8,4
Luxemburg 4,7
Storbritannien 1,9
Övriga delar av världen 2,1
Totalt 100,0

Source: Euroclear

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com