Aktiekapitalets utveckling

  1. Investerare
  2. Aktien
  3. Aktiekapital

År

Aktiekapital 

Nyemitterade aktier/
Makulerade aktier

Antal aktier

Händelse

  18 355 714   18 355 714  
2010  -247 543 -274 543 18 081 171 Makulering
av aktier
2010  247 543 0 18 081 171 Fond-
emission
2010 18 355 714 0 18 081 171  
         
2011 18 355 714 18 081 171 36 162 342 Split 2:1
2011 -9 177 857 -18 081 171 18 081 171 Inlösen
2011 -428 489 -422 080 17 659 091 Makulering
av aktier
2011 9 606 346 0 17 659 091 Fond-
emission
2011 18 355 714 0 17 659 091  
         
2012 18 355 714 17 659 091 35 318 182 Split 2:1
2012 -9 177 857 -17 659 091 17 659 091 Inlösen
2012 9 177,857 0

17 659 091

Fond-
emission
2012 18 355 714 0

17 659 091

 
     

 

 
2013 18 355 714 17 659 091

35 318 182

Split 2:1
2013 -9 177 857 -17 659 091

17 659 091

Inlösen
2013 -628 424 -604 613

17 054 478

Makulering
av aktier
2013 9 806 281 0

17 054 478

Fond-
emission
2013 18 355 714 0 17 054 478  
         
 2014 18 355 714 17 054 478 34 108 956 Split 2:1
 2014 - 9177 857 -17 054 478 17 054 478 Inlösen
 2014 -338 769 -314 754 16 739 724 Makulering
 2014 9 516 626  0 16 739 724 Fondemission
 2014 18 355 714  0 16 739 724  
         
2015 18 355 715 16 739 724 33 479 448 Split 2:1
2015 -9 177 857 -16 739 724 16 739 724 Inlösen
2015 -303 902 -277 147 16 462 577 Makulering av aktier
2015 9 481 759 0 16 462 577 Fondemission
2015 18 355 714 0 16 462 577  
         
2016 18 355 714 16 462 577 32 925 154 Split 2:1
2016 -9 177 857 -16 462 577 16 462 577 Inlösen
2016 -247 915 -222 346 16 240 231 Makulering av aktier
2016 9 425 772 0 16 240 231 Fondemission
2016 18 355 714  0 16 240 231

 

         
2017 1 835 545  1 624 000  17 864 231   Nyemission
2017 -10 095 630  17 864 231  35 728 462   Split
2017   -17 864 231  17 864 231   Inlösen
2017 10 095 630       Fondemission
2017 2 018 648 1 786 000 19 650 231  Nyemission
2017 22 209 907 3 410 000 19 650 231  
         
 2019 2 220 965 1 965 000 21 615 231  Nyemission
 2019 24 430 872 1 965 000 21 615 231  
         

Kommande Händelser

[26 oktober 2022] Delårsrapport januari-september 2022

[2 februari 2023] Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00