Återköp av egna aktier

Styrelsen för Enea AB har beslutat att inom ramen för det mandat om maximalt 10 procent av utgivna aktier, som erhölls på årsstämman 2016, inleda återköp av aktier. Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor, gällande regler samt kapitalsituationen vid varje given tidpunkt.

För aktuellt innehav av egna aktier, se senaste delårsrapporten.

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com