Utdelning

Överföring till aktieägarna 2016

Årsstämman 2016 har beslutat om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebar att varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För de aktier som bolaget har återköpt skedde ingen överföring. Inlösenaktien löstes in för 4,20 SEK per aktie.

 Mer information om inlösenprogrammet.

Överföring till aktieägarna 2015

Årsstämman 2015 har beslutat om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebar att varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För de aktier som bolaget har återköpt skedde ingen överföring. Inlösenaktien löstes in för 3,60 SEK per aktie. 

Överföring till aktieägarna 2014

Årsstämman 2014 har beslutat om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebar att varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För de aktier som bolaget har återköpt skedde ingen överföring. Inlösenaktien löstes in för 3,00 SEK per aktie.

Överföring till aktieägarna 2013

Årsstämman 2013 har beslutat om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebar att varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För de aktier som bolaget har återköpt skedde ingen överföring. Inlösenaktien löstes in för 3,00 SEK per aktie.

Överföring till aktieägarna 2012

Årsstämman 2012 har beslutat om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebar att varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För de aktier som bolaget har återköpt skedde ingen överföring. Inlösenaktien löstes in för 8,00 SEK per aktie.

Långsiktig utdelningspolicy

För 2010 och framåt har Eneas styrelse också beslutat att anta en långsiktig utdelningspolicy innebärande att minst 30 procent av resultat före engångsposter och efter schablonskatt ska delas ut till aktieägarna.

Kapitalstruktur

För att Enea ska kunna fortsätta att utvecklas också genom förvärv kan bolaget över tiden komma att vara nettoskuldsatt. För ett bolag av Eneas karaktär, där utveckling och försäljning av mjukvara utgör en väsentlig del av verksamheten, är bibehållandet av en stark finansiell ställning av stor vikt. Styrelsen kommer därför vid varje tillfälle att beakta bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

Tidigare utdelningar/överföringar

Typ av överföring

År

Belopp (SEK)

Inlösenprogram 2016 4,20
Inlösenprogram 2015 3,60
Inlösenprogram 2014 3,00
Inlösenprogram 2013 3,00
Inlösenprogram 2012 8,00
Inlösenprogram 2011 5,00
Utdelning 2010 1,50

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com