Bolagsstyrning

  1. Investerare
  2. Bolagsstyrning

Enea AB är ett svenskt aktiebolag börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen inom koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av organisationer som till exempel Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadsnämnden och Nasdaq Stockholm.

Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse och verkställande direktör i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.

Kommande Händelser

[26 oktober 2022] Delårsrapport januari-september 2022

[2 februari 2023] Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00