Bolagsstämma

Eneas årsstämma ägde rum den 8 maj, 2018, i Kista i Stockholm
kl. 16:30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

På årsstämman informerades det om företagets utveckling under det gångna året och beslut togs i centrala ärenden. På stämman hade aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan rösta genom ombud.

Valberedningen

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB), Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2019.

För förslag till valberedningen, skicka ett e-mail till ir@enea.com

Ärenden till årsstämman

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran skall ställas till styrelsen, men skickas till Enea AB, att. Anders Skarin, Box 1033, 164 21 Kista.

Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. På årsstämman informeras om företagets utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden. På stämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan rösta genom ombud.

2017

Eneas årsstämma för 2017 ägde rum den tisdagen den 9 maj 2017, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2016 - Extra Bolagsstämma

Eneas extra bolagsstämma för 2016 ägde rum onsdagen den 7 december 2016, kl 16.30 på Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista, Stockholm. 

Handlingar

2016

Eneas årsstämma för 2016 ägde rum den 10 maj i Kista i Stockholm
kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2015

Eneas årsstämma för 2015 ägde rum den 7 maj i Kista i Stockholm kl. 16.30 i Kista Science Tower (lokal "Sears Towers"), Färögatan 33 i Kista, Stockholm.

Handlingar

2014

Eneas årsstämma för 2014 ägde rum kl 16.30 torsdagen den 24 april 2014 på Eneas huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista i Stockholm.

Handlingar

2013

Eneas årsstämma för 2013 ägde rum den 10 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista (lokal "Sears Towers").

Handlingar

2012

Eneas årsstämma 2012 ägde rum den 11 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Handlingar

2011

Eneas årsstämma för 2011 ägde rum den 7 april kl 16.00 i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2010

Informationsbroschyr om inlösenprogram

Deklarationshjälp - Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2011 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid

Fullständiga handlingar

Protokoll

Handlingar

2010

Årsstämman i Enea AB för 2010 ägde rum den 19 april i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2009

Årsstämman i Enea AB för 2009 ägde rum den 26 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista..

Handlingar

2008

Årsstämman i Enea AB för 2008 ägde rum den 15 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2007

Årsstämman i Enea AB för 2007 ägde rum den 15 maj i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

Events

[Okt 23] Delårsrapport Q318

[Feb 7] Bokslutskommuniké Q418

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com