Incitamentsprogram

Aktiesparprogram 2014

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett aktiesparprogram som omfattar totalt högst 93 ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner samt vissa övriga anställda i Enea i Sverige. Deltagarna i aktiesparprogrammet kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Enea-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare Enea-aktier, vars antal är beroende av dels antalet Enea-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Kvalifikationstiden är cirka tre år.

Aktiesparprogram 2012

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till aktiesparprogram till 132 anställda. Deltagarna i Programmet kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Enea-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare Enea-aktier, vars antal är beroende av dels antalet Enea-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Kvalifikationstiden för Programmet är cirka tre år.

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com