Incitamentsprogram

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2017

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2017”). LTIP 2017 omfattar totalt cirka 32 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Intjänandeperioden för LTIP 2017 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020. 

Events

[Okt 23] Delårsrapport Q318

[Feb 7] Bokslutskommuniké Q418

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com