Ledande befattningshavare

Anders Lidbeck

VD och koncernchef
Född: 1962
Tillträdde: 2011
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry systems Europe.
Antal aktier: 14 000 (genom kapitalförsäkring)

anders.lidbeck@enea.com

Björn Westberg

Ekonomi- och Finanschef
Född: 1962
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Tidigare befattningar: CFO på Bonesupport AB, CFO och Vice VD på Recipharm AB och CFO på Jeeves.

Antal aktier: 0

bjorn.westberg@enea.com

Håkan Rippe

SVP Corporate Development
Född: 1968
Anställd sedan: 2009
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Chalmers Göteborg.
Tidigare befattningar: Ekonomi- och finanschef på Enea, SVP Consulting på Enea, Business Development Executive på IBM Rational Software och Executive Vice President på Telelogic. 
Antal aktier: 10 000

hakan.rippe@enea.com

Adrian Leufvén

Senior Vice President OS Business Unit 
Född: 1972
Anställd sedan: 1998
Utbildning: Civilingenjör Mechatronics, KTH Stockholm
Tidigare befattningar: SVP Operations & Quality på Enea, SVP Software Sales på Enea, Utvecklingschef på Enea, VP Strategic Outsourcing på Enea, VP Support på Enea, VP Marketing på Enea, Director Asian Sales på Enea. 
Antal aktier: 30 000

adrian.leufven@enea.com

Jean-Philippe Lion

Senior Vice President DPI Business Unit
Anställd sedan: 2017 i Enea och 2007 i Qosmos
Född: 1966 
Utbildning: M.Sc. Telecommunication Engineering, Telekom ParisTech, MBA INSEAD (Frankrike)
Tidigare befattningar: VP Sales Engineer & Apac på Qosmos, Local Loop BU General Manager och Business Development Director på SFR, Senior Associate på Booz Allen & Hamilton
Antal aktier: 0

jean-philippe.lion@enea.com

 

Bogdan Putinica

Senior Vice President Global Services
Född: 1977 
Anställd sedan: 2007
Utbildning: International Finance and Banking, Academy of Economic Studies Bukarest, Rumänien.
Tidigare befattningar: CEO för Enea Rumänien, Global Sales Director Product Services för Enea Rumänien och President för IP Devel.
Antal aktier: 872

bogdan.putinica@enea.com 

Erik Larsson

Senior Vice President Marketing
Född: 1960
Anställd sedan: 2016
Utbildning: M. Sc. Engineering Physics, Royal Institute of Technology, Stockholm. MBA, Kelley School of Business, Indiana University, USA.  
Tidigare befattningar: VP Marketing på Netcentrex (nu del av Mavenir), VP Marketing på Integra (nu Level 3), Marketing Director på Nortel, konsult på Business Sweden.
Antal aktier: 0

erik.larsson@enea.com

Daniel Forsgren

Senior Vice President Product Strategy
Född: 1973
Anställd sedan: 2006
Utbildning: M. Sc. in Applied Physics och Electrical Engineering, Linköping Institute of Technology. Studies i Industrial Engineering and Management.
Tidigare befattningar: SVP Product Management at Enea, Principal Engineer på CTO office of Enea, System architect på Enea. Software Engineer på Virtutech.
Antal aktier: 12,395

daniel.forsgren@enea.com

John Giere

CEO Openwave Mobility
Född: 1963
Anställd sedan: Openwave Moblity 2012, Enea 2018
Utbildning: MBA University of Maryland BSBA Georgetown University
Tidigare befattningar: Alcatel-Lucent, Lucent Technologies, Ericsson

Antal aktier: 0

john.giere@owmobility.com

Events

[Okt 23] Delårsrapport Q318

[Feb 7] Bokslutskommuniké Q418

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com