Ledande befattningshavare

Anders Lidbeck

VD och koncernchef
Född: 1962
Tillträdde: 2011
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry systems Europe.
Antal aktier: 14 000 (genom kapitalförsäkring)

anders.lidbeck@enea.com

Håkan Rippe

Ekonomi- och Finanschef
Född: 1968
Anställd sedan: 2009
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Chalmers Göteborg 
Tidigare befattningar: SVP Corporate Development på Enea, SVP Consulting på Enea, Business Development Executive på IBM Rational Software och Executive Vice President Corporate Development på Telelogic.
Antal aktier: 10 000

hakan.rippe@enea.com

Adrian Leufvén

Senior Vice President Software Sales
Född: 1972
Anställd sedan: 1998
Utbildning: Civilingenjör Mechatronics, KTH Stockholm
Tidigare befattningar: SVP Operations & Quality på Enea, SVP Software Sales på Enea, Utvecklingschef på Enea, VP Strategic Outsourcing på Enea, VP Support på Enea, VP Marketing på Enea, Director Asian Sales på Enea. 
Antal aktier: 10 000

adrian.leufven@enea.com

Karl Mörner

Senior Vice President Product Management
Anställd sedan: 1998 
Född: 1975 
Utbildning: Högskoleingenjör, Högskolan i Skövde 
Tidigare befattningar: Senior Vice President R&D, Director of Product Management, Director of System Management, System architect, Team leader, Software Engineer på Enea.
Antal aktier: 1 546

karl.morner@enea.com

 

Bogdan Putinica

Senior Vice President Global Services
Född: 1977 
Anställd sedan: 2007
Utbildning: International Finance and Banking, Academy of Economic Studies Bukarest, Rumänien.
Tidigare befattningar: CEO för Enea Rumänien, Global Sales Director Product Services för Enea Rumänien och President of IP Devel.
Antal aktier: 5 372

bogdan.putinica@enea.com 

Daniel Forsgren

Senior Vice President Product Strategy 
Född: 1973
Anställd sedan: 2006
Utbildning: Industriuell teknik och management, Civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola.
Tidigare befattningar:
 Senior Vice President Product Management, ansvarig ingenjör på CTO avdelningen på Enea, System architect, System Responsible, Software Engineer på Enea. Software Engineer på Virtutech.
Antal aktier: 12 395

daniel.forsgren@enea.com

Fredrik Medin

Senior Vice President Marketing & Communication
Född: 1970
Anställd sedan: 2015
Utbildning: B. Sc., i Human Resource Development med fördjupade studier i företagande och ledning från Stockholms Universitet. 
Tidigare befattningar: Sr Marketing Mgr Amadeus, Marketing Director IAR Systems, Product Marketing Mgr Ericsson Enterprises, Marketing Mgr på Ericsson Global Services, Product Mgr at Ericsson GSM.
Antal aktier: 0

fredrik.medin@enea.com

Johan Glane

Senior Vice President sales for Strategic Accounts
Född: 1977 
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Magisterexamen i Datateknik från Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare befattningar: SVP Strategic Accounts EMEA på Enea, VP Sales, Head of Sales & Commercial Excellence Ericsson Middle East, Associate Principle Ericsson Business Consulting, Senior Consultant at Prosales.
Antal aktier: 0

johan.glane@enea.com

Hans Blomqvist

Senior Vice President R&D
Född: 1962
Anställd sedan: 1999
Utbildning: Civilingenjör Mechatronics, Licentiate KTH Stockholm.
Tidigare befattningar: Vice President Product Operations Enea, Senior Director Product Services, CIO Enea, Director Release Management Enea Software, Technical Project Manager, System. Architect CelsiusTech Systems.
Antal aktier: 0

hans.blomqvist@enea.com

Thibaut Bechetoille

President Qosmos
Född: 1960
Anställd sedan: Qosmos 2005, Enea 2015
Utbildning: Magisterexamen i teknik, ENSIMAG, Grenoble. Executive MBA, HEC Business School, Paris.
Tidigare befattningar: Grundare och VD för MAIAAH. En virtuellt privat nätoperatör (förvärvat av Easynet 2002), chef för det franska dotterbolaget Wellfleet, då Bay.

Antal aktier: 0

thibaut.bechetoille@enea.com

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com