Revisorer

Vid årsstämman 2022 utsågs auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB utsett auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg.

PricewaterhouseCoopers

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS

Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tfn: +46 8-555 330 00

Kommande Händelser

[26 oktober 2022] Delårsrapport januari-september 2022

[2 februari 2023] Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00