Revisorer

Under bolagsstämman 2018 utsågs auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2019. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB utsett auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Övriga uppdrag:
Vitec Software Group AB (publ), Seamless Distribution AB (publ) samt Note AB (publ).

PricewaterhouseCoopers

Niklas Renström

Niklas Renström
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS

Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tfn: +46 8-555 330 00

Events

Maj 06] Årsstämma

[Jul 18]  Delårsrapport Q219

[Okt 23]  Delårsrapport Q319

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 01 78
renee.johnson@enea.com