Revisorer

Under bolagsstämman 2017 utsågs auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2018. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB utsett auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Övriga uppdrag:
Vitec Software Group AB (publ), Seamless Distribution AB (publ) samt Note AB (publ).

PricewaterhouseCoopers

Niklas Renström

Niklas Renström
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS

Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tfn: +46 8-555 330 00

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com