Styrelsen

Anders Lidbeck

Född: 1962
Ordförande och styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare befattning: VD och Koncernchef Enea, VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry Systems Europe.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Creandum Advisor AB
Huvudsaklig sysselsättningStyrelsearbete                    
Aktier: 44 702

Anders Skarin

Född: 1948
Styrelseledamot sedan 2005 (ordförande 2011-2019)

Utbildning: Fil.kand. ekonomi och IT
Tidigare befattning: VD i Programator (börsnoterat) och Nordenchef Cap Gemini, styrelsearbete och ledningskonsulting.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Multisoft Consulting och Data Ductus.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete
Aktier: 15 000

Birgitta Stymne Göransson

Född:1957
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA från Harvard Business School
Tidigare befattning: Strategikonsult McKinsey & Co, Vice VD Telefosgruppen, VD Semantix AB och VD Memira AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MAG Interactive AB, BCB Medical Oy samt Industrifonden. Styrelseledamot i Elekta AB och Pandora A/S.
Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare och styrelsearbete 
Aktier: 2 000

Charlotta Sund

Född:1963
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Tidigare befattning: Senior Vice President Ericsson, Vice President Ericsson, olika produkt-, marknads- och säljpositioner inom Ericsson.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag inom Tekniska verken koncernen.
Huvudsaklig sysselsättning: VD och Koncernchef Tekniska verken i Linköping AB.
Aktier: 45

Kjell Duveblad

Född:1954
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare befattning: Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete 
Aktier: 10 000

Mats Lindoff

Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilingenjör EE.
Tidigare befattning: Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB, IMINT AB  samt i ett antal onoterade bolag. 
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult
Aktier: 990

Jenny Andersson

Född: 1973
Arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer sedan december 2019

Utbildning: Högskoleingenjör Datateknik 
Tidigare befattning: Anställd på Enea sedan 2010 (testledare och projektledare)
Huvudsaklig sysselsättning: Group Quality Manager 
Aktier: -

Kommande Händelser

[27 april 2021] Q1 rapport 2021

[6 maj 2021] Årsstämma 2021

[16 juli 2021] Q2 rapport 2021

[26 oktober 2021] Q3 rapport 2021

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
lotta.trulsson@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00