Styrelsen

Anders Lidbeck

Född: 1962
Ordförande och styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare befattning: VD och Koncernchef Enea, VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry Systems Europe.
Övriga styrelseuppdrag: -
Huvudsaklig sysselsättningStyrelsearbete                    
Aktier: 44 702

Kjell Duveblad

Född:1954
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattning: Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete 
Aktier: 10 000

Jan Frykhammar

Född: 1965
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Tidigare befattning: VD Ericsson (interim), Vice VD och Ekonomichef Ericsson 2009-2016, Chef för affärsområde Global Services.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Aspia AB och Celltick Inc. Styrelseledamot i Telavox AB, ITAB Shop Concept AB, Roima Intelligence Oy, Nordic Semiconductor ASA, Clavister Holding AB och Ox2 AB.
Huvudsaklig sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, senior rådgivare och investerare
Aktier: 0

Mats Lindoff

Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilingenjör EE
Tidigare befattning: Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB samt i ett antal onoterade bolag. 
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult
Aktier: 990

Åsa Schwarz

Född:1973
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Fil.kand. i data- och systemvetenskap samt i företagsekonomi, Stockholms Universitet & KTH
Tidigare befattning: Sälj- och marknadschef på Knowit Cybersecurity & Law, Managementkonsult inom cybersäkerhet på Cybercom, KAM på Nexus, grundare av säkerhetskonsulten Dagaz.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB.
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsutvecklingschef Knowit Cybersecurity & Law samt författare.
Aktier: 900

Charlotta Sund

Född:1963
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Tidigare befattning: Senior Vice President Ericsson, Vice President Ericsson, olika produkt-, marknads- och säljpositioner inom Ericsson.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag inom Tekniska verken koncernen.
Huvudsaklig sysselsättning: VD och Koncernchef Tekniska verken i Linköping AB.
Aktier: 400

Jenny Andersson

Född: 1973
Arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer sedan december 2019

Utbildning: Högskoleingenjör Datateknik 
Tidigare befattning: Anställd på Enea sedan 2010 (testledare och projektledare)
Huvudsaklig sysselsättning: Group Quality Manager 
Aktier: -

Kommande Händelser

[2 februari 2023] Bokslutskommuniké 2022

[27 april 2023] Delårsrapport januari-mars

[4 maj 2023] Årsstämma

[18 juli 2023] Delårsrapport januari-juni

[26 oktober 2023] Delårsrapport januari-september

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00