Styrelsen

Anders Lidbeck

Född: 1962
Ordförande och styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare befattning: VD och Koncernchef Enea, VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry Systems Europe.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Creandum Advisor AB
Huvudsaklig sysselsättningStyrelsearbete                    
Aktier: 14 000 

Anders Skarin

Född: 1948
Styrelseledamot sedan 2005 (ordförande 2011-2019)

Utbildning: Fil.kand. ekonomi och IT
Tidigare befattning: VD i Programator (börsnoterat) och Nordenchef Cap Gemini, styrelsearbete och ledningskonsulting.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Multisoft Consulting och Data Ductus.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete
Aktier: 15 000

BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

Född:1957
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA från Harvard Business School
Tidigare befattning: Strategikonsult McKinsey & Co, Vice VD Telefosgruppen, VD Semantix AB och VD Memira AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MAG Interactive AB, BCB Medical Oy samt Industrifonden. Styrelseledamot i Elekta AB och Pandora A/S.
Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare och styrelsearbete 
Aktier: 2 000

Gunilla Fransson

Född:1960
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik (KTH), Teknologie Licentiat Kärnkemi (KTH)
Tidigare befattning: Affärsområdeschef för "Security and Defence Solutions" på Saab AB. Dessförinnan olika chefspositioner inom Ericsson.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB, Nederman AB, Eltel AB och några onoterade bolag. Styrelseordförande NetInsight AB.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete
Aktier: 1 000

Kjell Duveblad

Född:1954
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare befattning: Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete 
Aktier: 10 000

Mats Lindoff

Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilingenjör EE.
Tidigare befattning: Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB, IMINT AB  samt i ett antal onoterade bolag. 
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult
Aktier: 990

JENNY ANDERSSOn

Född: 1973
Arbetstagarrepresentant SI sedan december 2019

Utbildning: Högskoleingenjör Datateknik 
Tidigare befattning: Anställd på Enea sedan 2010 (testledare och projektledare)
Huvudsaklig sysselsättning: Group Quality Manager 
Aktier: -

Policy

Valberedningen har i enlighet med sitt förtroendeuppdrag antagit en policy att på bästa sätt välja kandidater utifrån kompetens och inte kön, ras eller trosuppfattning. Valberedningen är medveten om den pågående samhällsdebatten kring könsfördelning och förstår – utifrån att kravet på kompetens är överordnat – att en jämnare könsfördelning är att föredra. Den ser även att alla företag som utsätts för konkurrens måste söka de bästa männen och kvinnor för varje roll.

Styrelseledamöter i Eneas styrelse, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Birgitta Stymne Göransson, Anders Skarin och Gunilla Fransson är oberoende. Även styrelseordförande Anders Lidbeck är oberoende.

KOMMANDE HÄNDELSER

[Apr 28 2020]  Delårsrapport Q120

[Maj 6 2020]   Årsstämma

[Jul 16 2020]  Delårsrapport Q220

[Okt 21 2020]  Delårssrapport Q320

[Jan 27 2021 Bokslutskommuniké 2020

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
lotta.trulsson@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00