Styrelsen

Anders Skarin

Född: 1948
Styrelseordförande sedan 9 sept 2011
Styrelseledamot sedan 2005

Utbildning: Fil.kand. ekonomi och IT
Tidigare befattning: VD i Programator (börsnoterat) och nordenchef Cap Gemini, styrelsearbete och ledningskonsultning.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Multisoft Consultning och PCG Solutions. Styrelseledamot i Acando AB.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete
Aktier: 15 000

Kjell Duveblad

Född: 1954
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigar befattning: Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.
Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete 
Aktier: 10 000

Mats Lindoff

Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilingenjör EE.
Tidigare befattning: Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB, IMINT AB  samt i ett antal onoterade bolag. 
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult
Aktier: 990

Torbjörn Nilsson

Född: 1953
Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning: Civilingenjör och Civilekonom
Tidigare befattning: Styrelseordförande/ledamot i onoterade teknikbolag, vice VD Ericsson-koncernen.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i onoterade bolag
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och styrelsearbete
Aktier: 0

Gunilla Fransson

Född: 1960
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik (KTH), Teknologie Licentiat Kärnkemi (KTH)
Tidigare befattning: Affärsområdeschef för "Security and Defence Solutions" på Saab AB.Dessförinnan olika chefspositioner inom Ericsson.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB, Nederman AB, Eltel AB och några onoterade bolag. Styrelseordförande i NetInsight AB
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete
Aktier: 1000

Johan karlsson

Född: 1989
Arbetstagarrepresentant SI sedan 2017

Utbildning: Högskoleingenjör Mekatronik
Tidigare befattning: -

Huvudsaklig sysselsättning: Software Engineer och Field Application Engineer på Enea
Aktier: 0

Policy

Valberedningen har i enlighet med sitt förtroendeuppdrag antagit en policy att på bästa sätt välja kandidater utifrån kompetens och inte kön, ras eller trosuppfattning. Valberedningen är medveten om den pågående samhällsdebatten kring könsfördelning och förstår – utifrån att kravet på kompetens är överordnat – att en jämnare könsfördelning är att föredra. Den ser även att alla företag som utsätts för konkurrens måste söka de bästa männen och kvinnor för varje roll.

Styrelseledamöter i Eneas styrelse, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson och Gunilla Fransson är oberoende. Även styrelseordförande Anders Skarin är oberoende.

Events

Maj 06] Årsstämma

[Jul 18]  Delårsrapport Q219

[Okt 23]  Delårsrapport Q319

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 01 78
renee.johnson@enea.com