Finansiell kalender

  1. Investerare
  2. Finansiell kalender

Kommande händelser

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2021

Enea kommer att publicera bokslutskommunikén för 2021 klockan 07:20 den 2 februari 2022.

Presentation klockan 08:30. Länk till Webinar

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2022

Enea kommer att publicera rapporten för första kvartalet 2022 klockan 07:20 den 27 april 2022.

ÅRSSTÄMMA 2022

Eneas årsstämma äger rum klockan 16:30 den 5 maj 2022 i Stockholm.

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022

Enea kommer att publicera rapporten för andra kvartalet 2022 klockan 07:20 den 15 juli 2022.

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022

Enea kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet 2022 klockan 07:20 den 26 oktober 2022.

Tidigare händelser

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2021

Enea publicerade rapporten för tredje kvartalet 2021  den 26 oktober 2021.

Länk till Webinar

Läs rapporten

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2021

Enea publicerade rapporten för andra kvartalet 2021 den 16 juli 2021.

Länk till Webinar

Läs rapporten

ÅRSSTÄMMA 2021

Eneas årsstämma 6 maj 2021.

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2021

Enea publicerade rapporten för första kvartalet 2021 den 27 april 2021.

Länk till Webinar

Läs rapporten

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Enea publicerade bokslutskommunikén för 2020 den 29 januari 2021.

Länk till webinar

Läs rapporten

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2020

Enea publicerade rapporten för tredje kvartalet 2020 den 21 oktober 2020.

Länk till Webinar

Läs rapporten

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2020

Enea publicerade delårsrapporten för andra kvartalet 2020 den 16 juli 2020.

Länk till Webinar

Läs rapporten

ÅRSSTÄMMA 2020

Eneas årsstämma 2020 ägde rum den 6 maj 2020.

Läs årsredovisning

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2020

Enea publicerade rapporten för första kvartalet 2020 den 28 april 2020. 

Länk till webinar

Läs rapporten

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Enea publicerade bokslutskommunikén för 2019 den 30 januari 2020.

Länk till webinar

Läs rapporten

Kommande Händelser

[2 februari 2022] Bokslutskommuniké 2021

[27 april 2022] Delårsrapport januari-mars 2022

[5 maj 2022] Årsstämma 

[15 juli 2022] Delårsrapport januari-juni 2022

[26 oktober 2022] Delårsrapport januari-september 2022

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations

ir@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
Tfn: +46 8 507 140 00
lotta.trulsson@enea.com