Finansiell information

Enea tecknar flerårigt 5G-kontrakt värt upp till 24 MEUR

Stockholm, Sverige, 12 juni 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)
 

Enea har tecknat ett kontrakt för 5G Cloud Network Data Layer med en ledande europeisk teleoperatör, baserad i Tyskland. Kontraktet förväntas generera årliga intäkter på i genomsnitt 4‑5 MEUR under kontraktstiden, som är upp till fem år, vilket motsvarar ett totalt kontraktsvärde på 24 MEUR, förutsatt att projektet löper under hela perioden. Huvuddelen av kontraktet består av programvarulicenser för Eneas produkt Stratum. Dessa licenser kommer att intäktsföras i samband med att leveranser slutförs och projektmål uppnås, med början under 2020 till ett förväntat värde av 4 MEUR, varav 2 MEUR under andra kvartalet. Tjänster för integration, support och underhåll intäktsförs löpande under hela kontraktsperioden.

Enea är en marknadsledare inom datahantering för mobila kärnnät, med en produktportfölj av molnanpassad programvara för 4G och 5G. Stratum är en viktig del av kärnnätet för 5G där standarden bygger på att data från många olika applikationer lagras på ett enhetligt sätt vilket ersätter leverantörsspecifika lösningar. Stratum möjliggör för operatörer att migrera från existerande 4G abonnentdatasystem till en öppen, molnanpassad 5G-arkitektur, baserad på programvarutjänster. Denna transformation skapar förutsättningar för effektivare applikationsutveckling, snabbare innovation och betydande driftsfördelar i framtida molnbaserade 5G-nät.

”Det nya 5G-kontraktet är ytterligare en betydande framgång för produkten Stratum, och det bekräftar vår ledande ställning på marknaden för Cloud Network Data Layer. Vår unika lösning är resultatet av många års innovation och täta samarbeten med stora kunder. Intäkterna stärker vår produktgrupp för nätverkslösningar och visar potentialen i våra 5G-investeringar”, säger Jan Häglund, VD och koncernchef för Enea.

Denna information är Enea AB (Nasdaq Stockholm: ENEA) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09:10 den 12 juni, 2020.

För mer information kontakta:
Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: lotta.trulsson@enea.com
Telefon: +46 8 507 140 00

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.

Resurser